Skadukant van groepskemas

Deur Andró Griessel ‘n Blasé houding vandag kan jou eendag duur te staan kom Die meeste mense in ’n formele werkomgewing is lid van ’n pensioenfonds, ’n voorsorgfonds of korporatiewe annuïteit, hierna eenvoudigheidshalwe kollektief na verwys as ’n “pensioenfonds”. My ervaring is dat dit vir sodanige werknemers (en werkgewers) ’n groot mate van gerustheid verskaf […]