Wantroue kan ’n hoë prys hê

Laat ’n finansiële beplanner na jou finansiële struktuur kyk – en wen Deur Elmie de Jager 24/2/2024 My hart pyn letterlik elke keer as daar oor ’n skelm finansiële adviseur berig word. In die kommentaar lees jy dan ook telkens wat mense sê: “Sien jy nou daar, hulle is almal ’n klomp skelms . . […]

Distrust can come at a high price

Let a financial planner examine your financial structure – and win By Elmie de Jager 24/2/2024 My heart literally aches every time there’s news about a shady financial advisor. In the comments, you often read people saying, “See, they’re all a bunch of crooks… that’s why I’d rather keep my money safe in the bank.” […]