Wat is die resep vir sukses?

Wat is die resep vir sukses? ’n Jong kollega vra my die ander dag: Wat is die verskil tussen mense wat suksesvol is en dié wat nie is nie? Hy het natuurlik verwys na finansiële sukses. Voordat ek hierdie vraag probeer beantwoord, is dit die moeite werd om die ooglopende uit te wys – finan­siële […]

What is the recipe for success?

What is the recipe for success? A young colleague asked me the other day: “What makes the difference between those who achieve success and those who don’t?” With this question, he was just referring to financial success. Before we try to answer this question, I think it might be worthwhile to point out the obvious […]

Bubbles: The price you pay matters

Bubbles: The price you pay matters In a newsletter to clients on 6 December 2005 I wrote the following: “I am starting to feel like the little boy who cried wolf! In 2 Cents Volume 22 (early in 2005) I was already cautioning people against the apparent senselessness going around in the property market at […]

Knysna-fires: What if it happened to you?

Knysna-fires: What if it happened to you? I overheard two guys in the gym this weekend discussing the Knysna-fires and the one says to the other: “Did you hear that apparently insurance companies might not pay the claims as this was a natural disaster (act of God)?” People often speculate whether insurance companies do insure […]

Knysna-brande: Wat as so iets met jou gebeur?

Knysna-brande: Wat as so iets met jou gebeur? Ek hoor die naweek twee ouens in die gimnasium praat oor die Knysna-brande en die een sê vir die ander: “Het jy gehoor die versekeringsmaatskappye gaan dalk nie betaal nie omdat dit ’n natuurramp (act of God) was?” Daar word gereeld bespiegel of versekeraars wel ’n natuurramp […]

Do you want to keep your financial cleft lip, forever?

Do you want to keep your financial cleft lip, forever? It takes about 45 minutes in surgery to repair a cleft lip. For the experienced surgeon, the procedure is relatively straight forward, but for the semi-dizzy, semi-nauseous bloke standing in the back of the room, the progress of the operation seems a bit discomforting. Even […]

Jy wil tog nie vir ewig ’n finansiële haaslip hê nie?

Jy wil tog nie vir ewig ’n finansiële haaslip hê nie? Die operasie om ’n tweejarige se gesplete lip te herstel, duur ongeveer 45 minute. Vir die bekwame plastiese chirurg is dit nie ’n ingewikkelde operasie nie, maar vir die halfduiselig, halfnaar finansiële ou wat staan en kyk, lyk dit 80% deur die operasie asof […]

Bly kalm, al lyk dit of Skip SA sink

Bly kalm, al lyk dit of Skip SA sink Enigiemand wat onlangs die dramatiese transitorooftog in Johannesburg gade geslaan het en ver­lede week toegekyk het hoe ­Pravin Gordhan as minister van finansies afgedank word, sal vergewe word as hulle dink die Suid-Afrikaanse skip is aan die sink en sedert die begin van die week besig […]

Andró Griessel: Is daar ‘n resep vir kitswelvaart?

Andró Griessel: Is daar ‘n resep vir kitswelvaart? Wat is die resep vir kitswelvaart? Laat ons nou maar eerlik wees, wys my iemand wat nie belangstel in die resep vir vinnige welvaart nie, en ek wys aan jou ’n leuenaar. Dié soeke na die pot goud aan die einde van die reënboog is dan ook […]

How to get rich quick

How to get rich quick Let’s be honest, we all love the idea of overnight success or getting rich quickly. It is this idea that drives the classic emails I receive all too often. The “have you heard of XYZ? I know it looks too good to be true but I have done some research […]