Maak so met taks en jou trust

‘Delgingsfonds’-belegging kan in sekere gevalle oorweeg word Deur Elmie de Jager 29/10/2022 Dit is deesdae baie moeilik om welvaart te skep in ’n trust sonder dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) ’n groot hap daarvan vat. Deur bates in ’n trust op te bou, vermy jy onder meer boedel- en kapitaalwinsbelasting by die dood van die […]

Tax and your trust

Sinking fund may be a solution in some cases By Elmie de Jager 29/10/2022 It is becoming more and more of a challenge to create wealth in a trust without having to part with a large portion of it, to the benefit of SARS. By accumulating assets in a trust, you avoid, among other things, […]

Black sheep or magic wand?

By Deidré Valentine 5/2/2022 Consider the facts about retirement annuities, not the popular narrative Now that the “58 days of January” has come to an end and as we enter the last month of the tax year, it is time to get your tax affairs in order. It is the time of the year where […]

Swartskaap of towerstaf?

Deur Deidré Valentine 5/2/2022 Kyk na die feite oor uittreeannuïteite, nie die gewilde narratief Nadat die “58 dae van Januarie” uiteindelik tot ’n einde gekom het en ons die laaste maand van die belastingjaar ingaan, is dit tyd om jou belastingsake in orde te kry. Dit is die tyd van die jaar dat jy met […]

Hoe bang moet jy wees vir die KWB-monster?

Deur Andró Griessel Wees maar versigtig vir die rondomtalie-denkproses met taks 21 Augustus 2021 Die beginsel om belasting, wat die een of ander tyd betaalbaar raak, so lank moontlik uit te stel, is gegrond op die werklikheid dat daar ’n geleentheidskoste daaraan verbonde is om belasting nóú te betaal en die groei op daardie “verlore” […]

How scared should you be of the CGT-monster?

By Andró Griessel Be careful of the merry-go-round thought process with tax The idea to defer tax, that will be payable at some point, for as long as possible, is grounded in the notion that there is an opportunity cost related to paying the tax immediately and therefore forgoing the future growth on that “lost” […]

Bestuur jou belastingsake

Bestuur jou belastingsake ’n Lewende annuïteit kan groot taksvoordele vir sommiges hê Deur Elmie de Jager 22/2/2020 My kollega het ’n paar weke gelede geskryf oor annuïteite en waar dit in ’n mens se beplanning kan inpas. Wanneer mense aan lewende annuïteite dink, dink hulle gewoonlik net daaraan as die skadukant van annuïteite, waar jy […]

Manage your tax affairs

Manage your tax affairs A living annuity can have significant tax benefits for some individuals By Elmie de Jager 22/2/2020 A few weeks ago, my colleague wrote about annuities and where it fits into one’s planning. When it comes to living annuities, people think of it as being the darker side of retirement annuities, where […]