Die paradoks van keuse

Die paradoks van keuse Pasop om meer in die buiteland te belê net omdat jy kan Deur Andró Griessel 30/9/2023 Vroeg in 2022 is die toegelate persentasie wat pensioenfondse en uittreeannuïteite oorsee mag belê, van 30% tot 45% verhoog. Dié verandering aan regulasie 28 van die Pensioenfondswet is deur die meeste mense in die aftreebedryf […]

The paradox of choice

Be careful to invest more offshore just because you can By Andró Griessel 30/9/2023 Early in 2022, the permissible percentage for pension funds and retirement annuities to invest offshore was increased from 30% to 45%. This change to Regulation 28 of the Pension Funds Act was welcomed by most people in the retirement industry, but […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X