Dekkingsbehoeftes verander

Dekkingsbedrag kan oor ‘n leeftyd afplat en so premiegeld in jou sak los Deur Cassie Carstens 6/8/2022 Dié rubriek gaan oor versekering – en nee, ek het nie die kortste stokkie tussen ons span adviseurs getrek nie. Dalk is ek net tans ’n bietjie “uitgelees” aan “profetiese” menings oor wat met beleggingsmarkte gaan gebeur. En […]

Insurance needs changes

Insurance can be tapered over your lifetime, allowing premium savings By Cassie Carstens 6/8/2022 This article is about life insurance…and no, I did not draw the shortest straw among my colleagues. Maybe I am just tired of reading prophetic opinions about what is going to happen in the investment market. Plus, I was recently reminded […]

How ethical are penalties, fees?

How ethical are penalties, fees? “Reasonable” services questioned By Andró Griessel 26 June 2021 The penalties charged on the pre-mature cancellation of contractual savings products have been bugging me since 2004. Turn the clock forward another 17 years and like the cat with nine lives or the robot from The Terminator, this unethical practice just […]

Premiums can be a fatal blow

By Elmie de Jager Life insurance as a form of saving is not the best plan Mike Tyson, the legendary American boxer, once stated: “Everyone has a plan ‘till they get punched in the mouth”. In our profession we often see people who believe they have a plan that can work… until they get punched […]

Premie kan doodskoot wees

Deur Elmie de Jager Lewensversekering as vorm van spaar is nie jou beste plan 17 Julie 2021 Mike Tyson, die legendariese Amerikaans bokser het op ‘n keer gesê: “Everyone has a plan ‘till they get punched in the mouth”. In ons beroep sien ons gereeld mense wat glo hulle het ‘n plan wat kan werk…tot […]

Hoe eties is boetes, fooie?

Deur Andró Griessel Vrae oor ‘billike’ dienste Daar is iets wat my al van 2004 af pla en dit is sogenaamde beëindigingsgelde op kontraktuele spaarplanne. Draai die horlosie 17 jaar verder en soos die kat met nege lewens of daardie robot in Terminator, sterf dié na my mening onetiese praktyk eenvoudig net nie uit nie. […]

Beware of a Trojan horse

By Andró Griessel Understand your premium patterns over time People take out life insurance for various reasons. It varies from taking care of a family when the breadwinner passes away to covering debt, to buying out a co-shareholder, covering estate duty and even using it as an investment for the next generation. Little attention is […]

Pasop vir ‘n Trojaanse perd

Deur Andró Griessel Ontleed deeglik hoe jou premies oor tyd kan styg 15 April 2021 Mense neem om verskeie redes lewensversekering uit. Dit wissel van familie-versorging indien die hoofbroodwinner sterf tot skulddekking, die uitkoop van ’n mede-aandeelhouer, die dekking van boedelkoste en soms selfs as ’n “belegging” vir die nageslag. Daar word dikwels min ag […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X