Die paradoks van keuse

Die paradoks van keuse Pasop om meer in die buiteland te belê net omdat jy kan Deur Andró Griessel 30/9/2023 Vroeg in 2022 is die toegelate persentasie wat pensioenfondse en uittreeannuïteite oorsee mag belê, van 30% tot 45% verhoog. Dié verandering aan regulasie 28 van die Pensioenfondswet is deur die meeste mense in die aftreebedryf […]

The paradox of choice

Be careful to invest more offshore just because you can By Andró Griessel 30/9/2023 Early in 2022, the permissible percentage for pension funds and retirement annuities to invest offshore was increased from 30% to 45%. This change to Regulation 28 of the Pension Funds Act was welcomed by most people in the retirement industry, but […]

Is die rand op pad na R30/$?

Ekstreme bewegings skep geleenthede – en gevare Deur Andró Griessel 3/6/2023 Met die skryf hiervan verhandel die rand teen sowat R19,70 teenoor die Amerikaanse dollar en die oordrewe voorspellings dat die rand op pad is na R25 of selfs R30 teenoor die dollar begin weer die lig sien… Net soos met die vorige 12 geleenthede […]

Is the rand heading to R30/$?

Extreme fluctuations create opportunities – and dangers By Andró Griessel 3/6/2023   With the writing of this, the rand is trading at about R19.70 against the US dollar, and the exaggerated predictions that the rand is on its way to R25 or even R30 against the dollar are starting to resurface… Just like with the […]

Raad oor verskansingsfondse

Is daar plek vir verskansingsfondse in jou aftreebeplanning? Deur Deidré Valentine 6/5/2023   Die jare lange debat oor regulasie 28 en die beperkings daarvan op pensioenfondse, veral die meerderheidblootstelling aan Suid-Afrikaanse bates, is gedeeltelik te ruste gelê nadat die Suid-Afrikaanse Reserwebank in Februarie 2022 aangekondig het dat pensioenfondse voortaan tot 45%-blootstelling aan buitelandse beleggings mag […]

Advice about hedge funds

Is there room for it in your retirement planning? By Deidré Valentine 6/5/2023   The long debate about Regulation 28 and its limitations on pension funds, particularly the majority exposure to South African assets, has been partially put to rest after the South African Reserve Bank announced in February 2022 that pension funds may now […]

So, jy wil jou eie ding doen?

Hier is wat jy behoort te weet van ware entrepreneurskap Deur Andró Griessel 1/4/2023   Entrepreneurskap word gedefinieer as iemand wat ’n onderneming begin en die finansiële risiko daarvoor aanvaar. As’t ware is alle ondernemings wat ons vandag ken (ook die groot maatskappye) deur ’n entrepreneur begin. Nie alle entrepreneurs is natuurlik gelyk geskape nie, […]

So, you want to do your own thing?

Here is what you need to know about true entrepreneurship By Andró Griessel 1/4/2023   Entrepreneurship is defined as someone who starts a business and accepts the financial risk for it. All the companies that we know today, including large corporations, were started by an entrepreneur at some point. Not all entrepreneurs are created equal, […]

Kry finansiële tevredenheid

Dit sal jou help kalm bly tydens markskokke Deur Cassie Carstens 4/3/2023 ‘n Ystersmid smee yster tussen 950 °C en 1 250 °C. As yster net effens verder verhit word, bereik dit ’n smeltpunt teen 1 370 °C. Dit laat my baie dink aan die balle wat individue daagliks in die lug moet hou tesame met […]

Be financially content

It will help keep you calm during market turbulence By Cassie Carstens 4/3/2023 A blacksmith forges iron between 950 °C and 1250 °C. It reminds me of all the balls that individuals have to keep in the air on a daily basis alongside external events such as Covid-19, inflation shocks, wars and Eskom debacles. If […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X