Recipe for the Eighth Wonder

Time is the secret ingredient your investments need By Samuel Rossouw 4/5/2024 Investment guru Warren Buffett often refers to compound interest as the eighth wonder of the world. But how does this wonder actually work in practice? Do I need to start saving at 14 like Mr. Buffett, or can I only begin using my […]

Resep vir die agtste wonder

Tyd is die geheime bestanddeel wat jou beleggings nodig het Deur Samuel Rossouw 4/5/2024 Die beleggingsghoeroe Warren Buffett verwys gereeld na saamgestelde rente as die agtste wonder van die wêreld. Maar hoe werk hierdie wonder nou eintlik in die praktyk? Moet ek soos mnr. Buffett op 14-jarige ouderdom begin spaar, of my geld eers ná […]

Die buiteland roep, maar . . .

Waak teen paniek of gierigheid om beleggingsbesluite te rig Deur Andró Griessel 30/3/2024 Teen die einde van die tweede kwartaal van verlede jaar was die algehele waarde van internasionale aandelemarkte R109 000 miljard, of R109 000 000 000 000, met die verdeling van die koek wat in die grafika hiernaas uiteengesit word. Die JSE verteenwoordig […]

Offshore is calling, but…

Guard against panic or greed guiding investment decisions By Andró Griessel 30/3/2024 By the end of the second quarter of last year, the overall value of international stock markets was R109 trillion, or R109,000,000,000,000, with the breakdown of the pie outlined in the graphic below. The JSE represents just a fraction more than 1% of […]

Wantroue kan ’n hoë prys hê

Laat ’n finansiële beplanner na jou finansiële struktuur kyk – en wen Deur Elmie de Jager 24/2/2024 My hart pyn letterlik elke keer as daar oor ’n skelm finansiële adviseur berig word. In die kommentaar lees jy dan ook telkens wat mense sê: “Sien jy nou daar, hulle is almal ’n klomp skelms . . […]

Distrust can come at a high price

Let a financial planner examine your financial structure – and win By Elmie de Jager 24/2/2024 My heart literally aches every time there’s news about a shady financial advisor. In the comments, you often read people saying, “See, they’re all a bunch of crooks… that’s why I’d rather keep my money safe in the bank.” […]

Focus on what doesn’t change

A few things to consider when you plan for 2024 By Deidré Valentine 23/12/2023 As we start a new year, one tends to reflect on everything that has happened throughout the previous year: what unfolded as planned and what surprises caught us off guard. When looking at the year ahead and attempting to plan for […]

Kyk na dit wat nié verander nie

‘n Paar dinge om te oorweeg wanneer jy vir 2024 beplan Deur Deidré Valentine 23/12/2023 Met die aankoms van ’n nuwe jaar, kyk ’n mens terug na alles wat in die vorige jaar gebeur het; wat het verloop soos ons dit beplan het en watter verrassings het ons onkant betrap? Wanneer ons dan ook na […]

Niemand weet wat 2024 inhou

Maar ’n blik op die verlede gee wel iets om oor na te dink Deur Andró Griessel 27/1/2024 Oudergewoonte kyk ek in my eerste artikel van die jaar terug na die jaar wat (in die finansiële markte) verby is, hoe die langtermynsyfers lyk en wat dit moontlik vir die toekoms beteken, natuurlik sonder om my […]

No one knows what 2024 might hold

But reflecting on the past provides valuable food for thought By Andró Griessel 27/1/2024 Traditionally, in my first article of the year, I review the preceding year in the financial markets—examining long-term trends and considering their implications for the future. I do this without attempting to play the role of a modern-day Siener van Rensburg, […]

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X