So, jy wil jou eie ding doen?

Hier is wat jy behoort te weet van ware entrepreneurskap

Deur Andró Griessel

1/4/2023

 

Entrepreneurskap word gedefinieer as iemand wat ’n onderneming begin en die finansiële risiko daarvoor aanvaar.

As’t ware is alle ondernemings wat ons vandag ken (ook die groot maatskappye) deur ’n entrepreneur begin. Nie alle entrepreneurs is natuurlik gelyk geskape nie, want nie almal wat vir hulself werk kwalifiseer na my mening om as ’n entrepreneur beskou te word nie.

’n Persoon wat byvoorbeeld besluit om vir homself te werk (of byvoorbeeld ’n bestaande familie-onderneming oorneem), maar oor ’n tydperk van ’n dekade of langer nie die onderneming wesenlik vergroot of verbeter nie, glo ek nie voldoen aan die werklike definisie van ’n entrepreneur nie.

Net so gaan vandag se artikel nie oor die tipe entrepreneur wat ’n verskeidenheid ondernemings begin en dan weer verkoop nie.

Die entrepreneur waarna ek verwys, en na wie ons ’n bietjie nader wil kyk, is die persoon wat gewapen is met slegs ’n idee en dikwels baie min geld, en hulself genoeg vertrou om die bietjie wat hulle het op die spel te plaas, en dan daardie geleentheid uit te bou tot iets baie groter.

Die afgelope 20 jaar het ek die voorreg gehad om die reis van ’n hele aantal suksesvolle entrepreneurs gade te slaan.

Hier is wat ek by hulle geleer het oor entrepreneurskap.

Indien jyself ’n suksesvolle entrepreneur is, sal jy baie hiervan herken. As jy beoog om een te wees, sal dit goed wees om hierdie eienskappe jou eie te maak.

 

Dit gaan nie primêr oor geld nie

Die omstandighede waaronder en redes hoekom suksesvolle entrepreneurs hul ondernemings begin, verskil.

Meestal, sonder uitsondering, is die najaag van rykdom nie die primêre dryfkrag nie.

Die dryfkrag om hul eie ondernemings te begin, spruit dikwels uit hul behoefte om ’n probleem op te los, uit ’n geloof dat hulle ’n produk of diens beter kan aanbied as wat tans die geval is, of soms bloot uit nood weens ’n onverwagte gebeurtenis in hul lewe.

Ook sonder uitsondering volg welvaart uiteindelik vir hierdie entrepreneurs (en ook waarom ons hulle suksesvol noem). Dit is egter die neweproduk van ’n groter visie en die meedoënlose nastreef daarvan en nie die najaag van welvaart self nie.

 

Hulle erken die rol wat ander speel

Wanneer ’n mens die woord entrepreneur hoor, kom die beeld van ’n alleenloper dikwels in mens se gedagtes op. Suksesvolle entrepreneurs erken egter, bykans sonder uitsondering, die rol van ander mense in hul sukses.

Hulle verstaan 100% dat jy nie ’n eiland is nie en niemand dit regtig op sy eie maak nie.

Verhoudings met ander mense, of dit kliënte, personeel, oorspronklike vennote, jou gade of ’n mentor is, is ’n goue draad wat deur almal se storie loop.

Om ’n begin te maak in enigiets het jy mense nodig wat in jou glo of in jou produk glo. Daarsonder is jou kanse op sukses maar skraal.

 

Hulle stel baie hoë standaarde

Perfeksionisme of ’n baie hoë ingesteldheid op standaarde is ’n kenmerk van suksesvolle entrepreneurs.

Hierdie standaarde word egter eerstens aan hulself gestel en die entrepreneur is dikwels die mees hardwerkende persoon in sy/haar onderneming.

Hul onwilligheid om tevrede te wees met gemiddelde resultate en hul ingesteldheid op konstante verbetering is een van die hoofdrywers van hul sukses.

Mense wat hul produk of diens koop, trek voordeel uit hierdie ingesteldheid en is tipies lojaal teenoor hierdie tipe onderneming se diens of produk. Die gevolglike logiese uitvloeisel is ’n onderneming wat floreer in plaas van faal.

 

Probleem-oplossing geborge in optimisme en geloof in jouself

Suksesvolle entrepreneurs beskou probleme bloot as struikelblokke wat oorkom moet word.

Hulle is nie noodwendig uitermatig optimistiese mense nie, maar hulle is sonder uitsondering nie pessimiste of klakouse nie.

Hulle het ’n-boer-maak-’n-plan ingesteldheid en is veerkragtig met ’n groot dosis deursettingsvermoë.

Dit is dan ook hierdie goed ontwikkelde interne lokus van beheer wat aan entrepreneurs die waagmoed gee om nie net die aanvanklike risiko te neem om ’n onderneming te begin nie, maar deur die leeftyd van die onderneming op ’n relatief gereelde grondslag berekende risiko’s te neem.

 

Rustigheid maak hulle onrustig

Selfvoldaanheid is ’n eienskap wat jy selde by ’n suksesvolle entrepreneur sal raakloop.

Hulle is meestal onrustig, veral as dit te goed gaan met hul onderneming.

Hulle is ingestel op vernuwing, vooruitgang en die verbetering van hul produk of diens en is konstant besig om daaroor te dink, te lees, te leer en na te vors. Hulle besef alte goed dat hul omgewing enige oomblik kan verander of ontwrig kan word en is gewoonlik ’n treetjie of drie voor hul mededingers danksy hul vermoë om strategies te dink en nie op hul louere te rus wanneer dit goed gaan met hulle nie.

 

Het die vermoë om ander te vertrou

Die vermoë om ander te vertrou of beheer oor te gee, is ’n groot differensiërende faktor tussen suksesvolle entrepreneurs wat volhoubare ondernemings bou en eenmansake wat slegs vir een generasie bestaan.

Die werklik bekwame entrepreneurs het die volwassenheid om relatief vroeg te besef dat hulle nie alles vir almal kan wees nie en dat hulle nie self al die nodige vaardighede op alle gebiede van sake het om die onderneming van sy babaskoene na volwassenheid te neem nie.

Op ’n relatief vroeë stadium is hulle dus geneig om wesenlik te belê in mensekapitaal ten koste van hul eie korttermyn finansiële gewin.

 

Verstaan die verskil tussen sake en persoonlike sukses

Suksesvolle entrepreneurs besef daar is ’n verskil tussen ’n suksesvolle onderneming en ’n suksesvolle eienaar van ’n onderneming en fokus op die sukses van die onderneming eerder as hul eie sukses.

Hierdie ingesteldheid is die goue draad wat deur al die eienskappe loop aangesien daar ’n etiese gedragskode is wat normaalweg hiermee gepaardgaan.

Waarlik, suksesvolle entrepreneurs los die wêreld ’n beter plek as wat hulle dit aangetref het, omdat dit vir hulle gaan oor die verbetering van ’n produk of ’n diens aan ánder mense.

Uiteindelik is hul missie een van diensbaarheid.

Persoonlik het ek net respek en bewondering vir die tipe entrepreneur wat hierbo beskryf word.

Hierdie mense het oor die algemeen ’n enorme positiewe impak op die samelewing. Waar jy sulke ondernemings en individue en hul produkte en dienste raakloop, kan jy maar die lang pad saam met hulle aandurf.

 

Andró Griessel is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner en besturende direkteur van Woodland Wealth. Kontak hom by info@woodlandwealth.co.za.

 

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. Woodland Wealth is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X