Volg dié wenke in 2023

Dit kan ‘n groot verskil maak aan jou langtermyn-welvaart

Deur Samuel Rossouw

7/1/2023

Klik hier vir die engelse weergawe

Die jaar 2022 het gekom en gegaan en baie Nuwejaarsvoornemens het die gees gegee lank voor Valentynsdag.

Daar is ’n gesegde wat lui dat indien jy misluk om te beplan, jy beplan om te misluk. Ek deel ’n paar belangrike punte waarvan jy moet kennis neem en waaraan jy voorkeur moet gee in 2023, wat, indien jy dit reg hanteer, ’n verskil kan maak aan jou langtermyn-welvaart en vooruitgang.

Aftreefondsbydraes

Die belastingjaar eindig op 28 Februarie. Maak dus vroegtydig seker (dus nie op 26 Februarie nie) dat jy die maksimum toegelate bedrag bydra tot jou aftreefonds (beperk tot 27,5% van jou inkomste of R350 000), sodat jy ’n belastingkorting kan ontvang.

Die gedissiplineerde belegger kan natuurlik hierdie korting belê, byvoorbeeld in ’n belastingvrye spaarrekening, waar alle rente/dividende/kapitaalwins belastingvry is.

Hou in gedagte dat jy nie die bykomende bydrae aan jou werkgewer se pensioenfonds hoef te maak nie. ’n Private nie-kontraktuele annuïteit bied dikwels meer keuses in terme van onderliggende fondse en strategieë.

Salarisverhogings

Salarisverhogings word gewoonlik gekoppel aan die amptelike inflasiekoers. Hoewel verhogings maar skraps was die afgelope paar jaar, kan ons verwag dat indien jou werkgewer wel inflasie as maatstaf gebruik, verhogings in 2023 heelwat meer gaan wees, aangesien die amptelike inflasiekoers tans noord van 7% is. In Oktober verlede jaar was dit op 7,6%.

Indien wel, maak seker dat jy jou private aftreefondsbydraes aanpas in die pas met jou salarisverhoging.

Hersien ook jou inkomstebeskermingsvoordele (ongeskiktheidsdekking) en bevestig dat dit steeds in die pas is met jou salaris ná die aanpassing.

Vir persone wat via ’n private pensioen (annuïteite) voorsiening maak vir aftrede (kontraktueel of nie-kontraktueel) is die aanpassing van bydraes baie belangrik.

Dikwels het die annuïteite ’n vaste jaarlikse verhoging (byvoorbeeld 5%) terwyl werklike inflasie (en die daarop gegronde salaris- en bydraeverhogings) heelwat meer is.

Sien die grafiek hiernaas. Vir iemand wat op ouderdom 25 begin spaar vir aftrede en die werklike verhoging onderskat en dus minder spaar as wat hy/sy moet vir 30 , 35 en 40 jaar, is die risiko wesenlik. Vir die doeleindes van die grafiek, aanvaar dat inflasie 5,5% beloop, met ’n groeikoers van 10,5% en ’n 15%-bydrae tot aftrede.

Indien jy groepsdekking-voordele het, vergewis jou van wat die skema se bewysvrye limiet is en maak kontak met die administrateur van jou fonds indien jou goedgekeurde dekking minder is as waarvoor jy kwalifiseer ná jou salarisaanpassing.

Hersien beleggingstrategie

Die nuwe jaar is natuurlik ook ’n goeie tyd om jou beleggingstrategie te hersien.

2022 was nie ’n goeie jaar vir beleggingsopbrengste nie, maar wees bewus van die volgende twee punte:

  • Vir persone naby aan aftrede kan ’n sogenaamde lewensfasemodel, waar jou pensioenfonds outomaties oor die laaste vyf jaar voor aftrede herbalanseer uit die mark na konserwatiewe bates, ’n dramatiese invloed hê op langtermynbeplanning.

Ons weet nie wat in die volgende jaar gaan gebeur nie, maar ons weet wel dat (1) kontant tans negatiewe reële opbrengste lewer en (2) die beste beleggingsjare volg gewoonlik ná die swakste jare (alhoewel nie altyd regstreeks ná mekaar nie)

  • Herbalansering is die proses waar jy jou belegging se huidige batetoewysing regtrek in die pas met die langtermyn- strategiese batetoewysing. In tydperke soos 2022 wanneer die waarde van groeibates hoofsaaklik gedaal het, is jou blootstelling aan hierdie bateklas tans dus waarskynlik laer as die strategiese toedeling.

Hierdie situasie is nie ideaal as die markte weer terugbons nie. Indien jy nie weet of jou beleggings outomaties herbalanseer nie, raadpleeg jou adviseur hieroor.

Ten tye van die skryf van hierdie artikel bevind ons onsself in onstuimige tye. Ek wil my verstout om te vra wanneer laas was ons nié in onstuimige tye nie?

Dit is alombekend wat die impak van die mislukkende regering en staatsinstansies op die burgers van die land se gemoed is, maar dit is moeiliker om die langtermyn-uitwerking op maatskappye se winste te bepaal.

Die volgende punte kan jou egter moontlik help om 2023 met ’n bietjie meer optimisme in te gaan:

  • Inflasie (en gevolglik rentekoerse) is siklies van aard, in Suid-Afrika en ook oor die wêreld heen, hoewel die vorm van die siklus verskil. Ons is waarskynlik nader aan die boonste draaipunt van die siklus as 12 maande gelede.
  • Daar is histories ’n baie lae korrelasie tussen die prestasie van aandeelpryse en politieke stabiliteit. Moenie die fout maak om jou beleggings te doen op grond van jou persoonlike vlak van optimisme of pessimisme nie en gebruik ’n meer fundamentele beoordelingskriteria vir die toewysing van jou beleggings.
  • Dikwels bied politieke onstuimigheid ’n geleentheid vir die geduldige belegger om bates teen ’n diskonto (goedkoper as markwaarde) aan te koop. Die opbrengs op staats- en korporatiewe effekte lyk in hierdie stadium baie aantreklik en dit kan dalk net ’n bateklas wees wat ingesluit behoort te wees in jou beleggingsportefeulje.

 

Voorspoed vir 2023!
Samuel Rossouw is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner en direkteur van Woodland Wealth. Kontak hom by info@woodlandwealth.co.za.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. Woodland Wealth is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X