Pasop vir ‘n Trojaanse perd

Deur Andró Griessel

Ontleed deeglik hoe jou premies oor tyd kan styg

15 April 2021

Mense neem om verskeie redes lewensversekering uit. Dit wissel van familie-versorging indien die hoofbroodwinner sterf tot skulddekking, die uitkoop van ’n mede-aandeelhouer, die dekking van boedelkoste en soms selfs as ’n “belegging” vir die nageslag.

Daar word dikwels min ag geslaan op die kontrak wat jy met die versekeraar sluit en wat die impak daarvan op jou toekomstige finansies kan wees.

Ons meen dat lewensversekering waar moontlik van tydelike aard moet wees en dat jou finansies so georden moet wees dat jy daarvan ontslae kan raak, nie later as aftree-ouderdom nie.

Twee onlangse briewe wat kliënte van twee verskillende versekeraars ontvang het, bevestig die siening.

Die eerste van die briewe was die standard een wat baie lesers al sou ontvang het: Die betrokke versekeraar is spyt om die kliënt mee te deel dat hulle ongelukkig nie kan voortgaan om die voordele teen die huidige voorwaardes te handhaaf nie en derhalwe sal die premie moet styg of die dekking verminder moet word.

In die betrokke geval styg die kliënt se premie in Oktober vanjaar met 67%.

Die tweede brief laat my steeds kopkrap. Dit kom van ’n toonaangewende, innoverende rolspeler in die lewensversekeringsbedryf.

Die maatskappy het ’n paar jaar gelede ’n produk ontwerp waardeur jy maandeliks ekstra betaal om jou lewensversekering teen ouderdom 65 opbetaald te maak. Dit is soos om jou huis (in hierdie geval lewensversekering) te koop versus om dit te huur.

Toe ons destyds na die premie vir die voordeel gekyk het, het dit in die te-goed-om-waar-tewees-kategorie van voordele geval.

En julle weet wat hulle sê van iets wat te goed is om waar te wees . . .

Ook hier kan die versekeraar “ongelukkig nie voortgaan om die voordele teen huidige voorwaardes te handhaaf nie” en kliënte het die opsie om of die premie te verhoog, of die dekking te verlaag, of die premies tot ouderdom 70 aan te hou betaal.

Waarom laat die brief my kopkrap?

  • Dit is gepos na kliënte in plaas van ge-e-pos, soos alle ander korrespondensie.
  • Die adviseur/makelaar is nie outomaties ingesluit in die korrespondensie nie en ek het toevallig hierop afgekom. Van die 13 kliënte in ons praktyk wat dit ontvang het, was nie een bewus van die skrywe nie en derhalwe het nie een van hulle raad gevra oor die besluit nie. Gevolglik het die maatskappy namens almal die verstek-opsie uitgeoefen.
  • Daar word drie opsies gegee waarvan die verstek-opsie (met ander woorde die een wat namens jou uitgeoefen word as jy nie self ’n opsie uitoefen nie) volgens my in die meeste gevalle nie die beste opsie is nie. Ek vermoed meer as 90% van almal op wie hierdie voordeel van toepassing is, het egter hierdie opsie bewustelik of onbewustelik uitgeoefen.
  • Die opsies word so voorgehou dat slegs die mees analitiese en detail-georiënteerde kliënt ’n ingeligte besluit sou kon neem.

Na my mening misluk die brief klaaglik daarin om die kliënt in ’n posisie te plaas om ’n ingeligte besluit te neem.

Maar hoe belangrik kan die besluit tog wees?

Sien hierby ’n opsomming van ’n berekening vir ’n spesifieke kliënt (52 jaar oud) gegewe sekere aannames.

Vir hierdie spesifieke geval is die “koste” van opsie 1 (die verstek-opsie) bykans dubbel die “waarde” daarvan indien die aannames wat gebruik word, korrek is.

Indien die kliënt ’n 11%-opbrengs kon behaal, sou die geprojekteerde waarde styg tot R14,2 miljoen. Indien die kliënt leef tot ouderdom 95 (soos baie mense in sy LSM-groep wel deesdae doen), styg die geprojekteerde waarde verder tot R23,9 miljoen.

’n Besluit wat dus namens jou familie per verstek-opsie geneem word, kan potensieel een van miljoene rande word of, anders gestel, een van die belangrikste besluite van jou lewe wees. Dit is sekerlik nie pedanties om te verwag dat hierdie opsie deeglike aandag behoort te gekry het nie?

In bogenoemde voorbeeld word die volgende nie eens in ag geneem nie:

  • Die feit dat lewenspremies met nabelaste geld betaal word en die geld wat jy dus uit vergoeding moet verdien om die bykomende premies te betaal, wesenlik meer is; en
  • Indien dit nie aan ’n gade vererf nie, maar aan kinders of ’n trust, daar tussen 20% en 25% boedelbelasting op die uitbetaling betaalbaar kan wees.

Die werklike finansiële implikasies van die besluit vir die kliënt in die voorbeeld kan selfs heelwat groter wees. As jy dus hierdie spesifieke produk het, maak spoedig kontak met jou adviseur en vind uit hoe dit jou raak, want die verstek-opsie is na my mening ver van die regte opsie vir almal.

Die lesse hieruit te leer

Bogenoemde twee briewe aan kliënte herinner ons net weer aan ’n paar belangrike beginsels ten opsigte van lewensversekering.

  • Huidige premies asook premie- en dekkingstygings is nie vir ewig gewaarborg nie. Maak seker jy weet vir hoe lank jou premies gewaarborg is en aanvaar dat die eskalasie wat tans van toepassing is (veral as dit relatief laag is), nie vir ewig onveranderd gaan bly nie.
  • Verstaan jou premiepatroon.

Ek sien gereeld mense wat gelukkig is met die premie wat hulle vandag vir hul dekking betaal, maar geen idee het waarheen die premies op pad is nie.

’n Eenvoudige berekening wys dan gewoonlik dat die premies onmoontlik volhoubaar gaan wees. Iets sal moet bes gee . . . en dit gaan nie die versekeraar wees nie.

’n Vinnige berekening van die teenswoordige waarde van jou geprojekteerde premie oor 20 jaar van nou af sal goeie perspektief gee of die dekking volhoubaar gaan wees.

  • Wees versigtig vir verstek-opsies.

Vra dat jou adviseur jou opsies deeglik ontleed en jou van raad bedien op grond van jou spesifieke omstandighede.

Moet nooit vergeet dat jy te doen het met ’n maatskappy met ’n winsoogpunt nie. As jy aanvaar dat hulle te alle tye die beste opsie vir jóú gaan voorhou as verstek-opsie, is jy eenvoudig naïef.

Terwyl jy leef, is lewensversekering ’n uitgawe, nie ’n bate nie.

Maak seker jy kan dit volhou tot die laaste premie, anders is hierdie sogenaamde “bate” ’n Trojaanse perd vol sluimerende soldate wat jou aftreebeplanning paaiement vir paaiement kan kom verongeluk.

Andró Griessel is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner en besturende direkteur van Woodland Wealth (voorheen ProVérte Wealth and Risk Management). Kontak hom by info@woodlandwealth.co.za. Hy skryf gereeld vir Sake.

 

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. Woodland Wealth is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X