...

Is jy verseker vir COVID-19?

Is jy verseker vir COVID-19?

Talle krap nou kop oor polis-bewoording

Deur Willie Griessel

04 April 2020

Die Koronavirus-pandemie het die wêreld op sy kop staan gemaak en gaan nog lank ’n groot negatiewe finansiële impak op veral klein- en middelslagondernemings hê – en in dié stadium word sekere bedrywe baie harder getref as ander.

Die Wêreldgesondheidsorganisasie het reeds op 30 Januarie die Koronavirus tot ’n gesondheidsnoodtoestand verklaar. Ek dink die meeste van ons in Suid-Afrika het toe nog nie werklik besef watter impak die virus op ons almal se lewe gaan hê nie.

Dit het eers ernstig by ons begin insink toe pres. Cyril Ramaphosa die drastiese stap aankondig dat die hele land van 27 Maart af drie weke lank in ’n nasionale staat van inperking sal wees.

Is my onderneming gedek?

Die vraag wat ons die afgelope drie weke daagliks van sakeondernemings kry, is of sakeonderbrekingversekering die nodige dekking gee vir verlies aan inkomste as gevolg van die Koronavirus en indien daar nie dekking is nie, gaan versekeraars bereid wees om die dekking nou toe te staan?

Normaalweg gee sakeonderbrekingsversekering slegs dekking vir verlies aan inkomste as gevolg van skade onder die afdeling brand en verwante gevare, naamlik ten opsigte van brand, storms, wind, water, weerlig en aardbewing. Die dekking vir verlies aan inkomste as ’n regstreekse gevolg van ’n aansteeklike siekte soos COVID-19 en pertinent maatreëls wat deur die regering ingestel word om dit te probeer bekamp, is nie algemeen beskikbaar in versekeraars se polisbewoording nie.

Daar is wel hier en daar spesialisprodukte van versekeraars wat uitgebrei is om dié dekking in te sluit, maar dit kom nie algemeen voor nie.

Indien die dekking nie reeds ingesluit is op jou polis nie, is die waarskynlikheid baie skraal dat versekeraars in hierdie stadium die dekking sal toestaan, want die pandemie is reeds geïdentifiseer en kan dus nie meer as ’n toevallige of onvoorsiene gebeurtenis beskou word nie.

Ons voorsien nie dat versekeraars so ver sal gaan om met 30-dae-kennisgewing die dekking te kanselleer nie, want al bevind versekeraars hulself nou in ’n ongemaklike situasie en al word hulle deur onmeetbare eise en verliese in die gesig gestaar, sal hulle verplig wees om die dekking wat toegestaan is, te eerbiedig.

Onbekende terrein

Die laaste vergelykbare gebeurtenis was meer as 100 jaar gelede met die sogenaamde Spaanse Griep-pandemie (1918). Die vorige gevalle van ernstige akute respiratoriese sindroom (Ears) in 2003, varkgriep (2009), Ebola (2014) en Zika (2016) en die spesifieke maatreëls om dit te bekamp, is nie vergelykbaar met die Koronaviruspandemie en die reaksie daarop nie.

Versekeraars betree dus uiters onbekende terrein aangesien daar nie onlangs soortgelyke eise onder sakeonderbreking was om as verwysing te gebruik nie.

Die dekking wat versekeraars wel toegestaan het, op net sekere van hul sakeprodukte vir ’n pandemie, laat moontlik ruimte vir verskillende interpretasies. Dit wil voorkom asof daar nog nie duidelike uitklaring oor die dekking is nie, want ons navrae word in hierdie stadium verwys na versekeraars se komplekse eise- en regsafdelings.

Nadat die regering die meeste van die sakeondernemings in die land verplig het om op 27 Maart te sluit, is ons van mening dat die huidige situasie wel binne die definisie van die betrokke versekeraars se bewoording val, maar ons sal graag wil sien hoe dit in die toekoms en in die praktyk gaan uitspeel as die eise amptelik geregistreer word.

Ons verwys graag na ’n voorbeeld uit een van die voorste versekeraars se bewoording:

“aansteeklike of besmetlike aanmeldbare siekte binne ’n radius van die versekerde se persele soos in die bylae vermeld, met dien verstande dat die munisipale, streek-, plaaslike of regeringsowerheid wat vir die gebied verantwoordelik is, verklaar het dat ’n aanmeldbare mediese toestand of oordraagbare siekte in die gebied bestaan en/of kwarantyn-regulasies ingestel het en/of opgetree het om toegang tot die gebied te beperk ingevolge enige plaaslike, munisipale of nasionale wetgewing, verandering of regulasie wat betrekking het op openbare gesondheid en veiligheid”.

Ons advies sal wees om so spoedig moontlik jou versekeringsadviseur te raadpleeg en seker te maak of daar moontlik dekking op jou polis is vir verliese gely as gevolg van die verpligte sluit van ondernemings.

Dit sal ook goed wees om in hierdie stadium jou versekeringsportefeulje te hersien om seker te maak die versekerde waardes en dekking is steeds reg.

In oorleg en met die hulp van jou versekeringsadviseur moet julle ook ’n risikobestuursontleding doen en seker maak die nodige is gedoen vir enige verdere risiko’s en aanspreeklikheid waaraan jou onderneming blootgestel is terwyl dit drie weke lank gesluit is.

Dit is tans ’n ekonomiese oorlewingstryd vir ons almal en die bestuur van kontantvloei is van uiterste belang. Vra dat jou versekeringsadviseur gepaste voorstelle maak oor hoe jy kan bespaar op jou versekeringspremies sonder om te veel risiko te neem.

Die heel belangrikste is egter dat ons almal saamstaan, mekaar ondersteun, regulasies nakom en help om nie in paniek te verval nie, want saam sal ons net sterker anderkant uitkom.

Willie Griessel is ’n direkteur van ProVérte Wealth & Risk Management en is ook die hoof van korttermynversekering. Kontak hom by info@temp.sg-build.co.za. Hy skryf gereeld vir Sake.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

.section-post-header {
background-color: #305f83;
color: #fff;
background-image: url(https://temp.sg-build.co.za/wp-content/uploads/2020/05/FT-image.png);
background-attachment: fixed;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
height: 400px;
vertical-align: middle;
}

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.