Die spook van 2008 loop

Die spook van 2008 loop

Koronavirus: Reaksie op die markte is erg oordrewe

By Andró Griessel

14 Maart 2020

Net vir ingeval jy die afgelope tyd in ’n koma was of sonder sein diep in die Kalahari, deel ek graag die volgende: Sedert 19 Februarie gryp die verspreiding van die Koronavirus wat die siekte COVID-19 veroorsaak, die media en finansiële markte se verbeelding aan.

Sien die tabel hiernaas oor die dalings op van die wêreld se hoofbeurse (almal in VSA-dollar) van 19 Februarie tot en met die skrywe van hierdie artikel (11 Maart).

Al hierdie markte (met die uitsondering van China en Hongkong) het omgeswaai van relatief goeie 12-maande-syfers tot tegnies in ’n “beermark” (met ander woorde ’n daling van meer as 20%) in minder as een maand.

Dit slaan nogal jou asem weg en baie vrae word tans gevra oor waar dit kan/gaan eindig en wat jy as belegger moet doen in die lig hiervan?

Ek is nie ’n viroloog nie so wil my nie uitlaat oor die sterfte- of infeksiekoers, asook die moontlikheid van en tydsduur totdat ’n entstof gevind word nie.

Ek wil wel ’n perspektief op die drastiese prysbewegings gee en waarom ek glo hierdie sal soos vorige geleenthede waar markte internasionaal afverkoop is, in ’n stadium weer vinnig terugbons.

Data soos op 11 Maart:

  • Bevestigde gevalle = 124 663 (0,002% van die totale wêreldbevolking)
  • Totale sterftes = 4 595 (3,69% van die getal geïnfekteerdes; 0,00006% van die totale wêreldbevolking)
  • Gemiddelde getal COVID-19-sterftes = 55 per dag
  • Gemiddelde getal tuberkulosesterftes = 3 014 per dag
  • Gemiddelde getal sterftes aan tuberkulose, hepatitus B, longontsteking, MIV en malaria = 9 772 per dag

Gun my die geleentheid om ’n paar gewaarwordinge te deel:

  • Dit ly geen twyfel dat die Koronavirus reeds ’n wesenlike negatiewe impak op sekere bedrywe het nie. Veral die gasvryheids-en reisbedryf word tans erg geraak.

Dit is egter belangrik om te verstaan dat dit die gevolg is van ons reaksie op

(a) die nuusvloei en

(b) ons stappe om infeksie te probeer vermy (soos die afstel van kongresse, sportbyeenkomste, reisplanne ens.) en nie die gevolg is van huidige infeksie- of sterftekoers self nie.

  • Wanneer jy na ’n maatskappy kyk, is daar ’n paar maniere om die realistiese waarde daarvan te bepaal. Een van die algemeenste metodes is die sogenaamde verdiskonteerde-kontantvloei-model.

Dit behels eenvoudig dat jy in die lig van wat jy van ’n bestaande maatskappy weet, toekomstige kontantvloei/wins onder normale omstandighede projekteer en dan weer teen ’n gekose diskontokoers verdiskonteer.

Die som van al hierdie verdiskonteerde kontantvloeie gee dan vir jou ’n geraamde teenswoordige waarde. As jy hierdie oefening doen en jy haal een hele jaar se wins uit jou berekening, verander dit nie wesenlik die berekende “waarde” van die maatskappy nie.

As ons die logika dus deurvoer en aanneem dat die Koronavirus andersins winsgewende maatskappye se winste vir ’n volle jaar (of dalk langer) heeltemal kan uitwis, kan dit steeds nie ’n permanente waarde daling van 20% of meer verduidelik nie.

  • Daar sál maatskappye ondergaan weens die Koronavirus en spesifiek die maatreëls wat ingestel gaan/moet word om infeksies te beperk.

Hierdie sal tipies maatskappye wees wat baie skuld op die balansstaat het en/of min of geen kontantreserwes het nie. Net so sal daar maatskappye wees wat munt slaan uit die situasie en meer wins as ooit vantevore gaan maak.

Uit bogenoemde dalings is dit egter duidelik dat (met die uitsondering van die Chinese aandelebeurs) maatskappye tans bykans voor die voet verkoop word, ongeag van hul sakemodel of geografie en dat die aanname gemaak word dat hul toekomstige winste permanent ingeperk gaan word.

Dit is eenvoudig nie logies nie.

Ek is van mening dat die huidige dalings oordrewe is, maar dit is baie moontlik (veral met die huidige atmosfeer van paniek in ag geneem) dat aandele van hierdie vlakke af nog verder kan daal.

Ek is nie seker enige persoon het ’n idee waar die infeksiekoers uiteindelik kan gaan draai nie, maar ek dink voordat ’n wêreldwye permanente daling in die waarde van maatskappye realiseer, ’n grootskaalse bevolkingsuitwissing nodig is.

Selfs al sou die getal infeksies toeneem tot 10 miljoen mense (vanaf die huidige 125 000) sou die totale sterftes beperk wees tot ongeveer 0,005% van die wêreldbevolking (mits die huidige sterftekoers konstant bly).

As ek verder in ag neem dat die grootste gros van hierdie 0,005% ekonomies onaktiewe mense is, sukkel ek om die dalings te regverdig.

As jy ’n tien jaar of langer beleggingshorison het, behoort jy na my mening níks te doen nie. Die feit dat die mark vir jou ’n aanbod maak van 20% minder as ’n maand gelede, beteken nie jy is onder ’n verpligting om dit te aanvaar nie.

Hardebaard-beleggers gebruik inteendeel die huidige situasie om hul posisie in goeie maatskappye wat op uitverkoping is, te verhoog.

Andró Griessel is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner en besturende direkteur van ProVérte Wealth & Risk Management. Kontak hom by info@temp.sg-build.co.za. Hy skryf gereeld vir Sake.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

.section-post-header {
background-color: #305f83;
color: #fff;
background-image: url(https://temp.sg-build.co.za/wp-content/uploads/2020/03/B1-1-1.png);
background-attachment: fixed;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
height: 400px;
vertical-align: middle;
}

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X