UA’s: Vriend of vyand?

UA’s: Vriend of vyand?

As dit reg gebruik word, hou dit baie voordele in

Deur Cassie Carstens

01 Feb 2020

Dit is weer daardie tyd van die jaar dat almal jou herinner dat jy nog tot einde Februarie ’n bydrae tot jou uittreeannuïteit (UA) kan maak vir hierdie belastingjaar.

Laat ons egter eerlik wees, daar is beswaarlik ’n produk waaroor daar meer tweespalt heers oor sy sinvolheid al dan nie. Ons is van mening dit is een van daardie kwaste waarmee jy nie alles kan verf nie, maar vir spesifieke kliënte kan ons nie aan ’n sinvoller voertuig dink vir ’n wesenlike deel van hul geld nie.

Die saak vír UA’s

Almal staar hulle blind teen die inkomstebelastingvoordeel van UA’s, maar daar is ook voordele ten opsigte van kapitaalwinsbelasting (KWB), dividendbelasting, boedelbelasting en verhoogde netto opbrengs. Hierdie rits voordele maak dit na ons mening uiters moeilik vir alternatiewe beleggings om mee te ding ten opsigte van mense wat op ’n hoë belastingskaal is.

Inkomstebelasting-voordeel

Kortliks, jy kan 27,5% van jou belasbare inkomste tot ’n maksimum van R350 000 bydra tot enige aftree-produk en dit in daardie belastingjaar aftrek van jou belasbare inkomste.

Jy mag méér bydra, maar enige bydraes bo hierdie perk sal nie in daardie jaar afgetrek kan word nie, maar wel in toekomstige jare.

Die probleem is dat die meeste mense hierdie voordeel nie reg gebruik nie. Hulle ontvang een keer per jaar hul belasting-krediet, maar plaas dit dan nie terug in die belegging nie.

KWB, dividendbelasting en belasting op rente- en huur-distribusie

Kliënte verloor dikwels uit die oog dat daar geen belasting is in die annuïteitstruktuur op enige kapitaalwins, rente of dividende nie. Om die uitwerking hiervan te illustreer, vergelyk ons die groei van die grootste gebalanseerde fonds in Suid-Afrika op ’n voor- en nabelaste grondslag.

Sien die meegaande grafika.

Die verskil – 2 persentasiepunte per jaar – is enorm. Op ’n belegging van R1 miljoen sou die verskil ná tien jaar byna R450 000 gewees het.

Kan ’n UA jou kapitaalwins verminder?

Die ontknoping van Naspers in 2019 het sommige beleggers moontlik met ’n groot kapitaalwinsrekening in die huidige belastingjaar gelaat.

Dit is belangrik om te weet dat kapitaalwins ingesluit word by belasbare inkomste vir die jaar en derhalwe kan jy (mits jy binne die R350 000-limiet bly) ’n groter aftrekbare bydrae tot jou UA maak en sodoende meer van jou belasting terugkry.

Let net daarop dat jou aftrekbare bydrae steeds gegrond is op

(a) jou maksimum toelaatbare bedrag volgens die formule en

(b) dat jou totale eis nie meer mag beloop as wat jou normale inkomste sonder die kapitaalwins is nie.

Sien die tabel hieronder.

As jy dus normaalweg R200 000 per jaar verdien, is jou toelaatbare bydrae in een belastingjaar ’n maksimum van R200 000, ongeag wat jou kwalifiseerbare bydrae op grond van die formule is.

Pen boedelbelasting vas

Hierdie is heel moontlik een van die voordele van UA’s wat die meeste misgekyk word. Indien jy ’n enkelbedrag-bydrae maak tot ’n UA, sal ’n gedeelte afgetrek kan word in daardie belastingjaar, tot ’n maksimum van R350 000. Enige hoër bedrag word beskou as ’n nie-toegestane bydrae. As jy dan uiteindelik die opsie uitoefen om in ’n lewende annuïteit te belê om ’n inkomste te genereer, laat art. 10(c) van die Inkomstebelastingwet jou toe om voorheen nie-toegestane bydraes af te skryf teen enige inkomste wat jy uit die fonds onttrek. Jy kan dus vir baie jare ’n belastingvrye inkomste uit jou lewende annuïteit verdien wat normaalweg 100% belasbaar sou wees.

Onthou enige geld wat jy vandag in jou UA plaas, pen onmiddellik jou boedel op daardie bedrag vas aangesien alle groei daarop vir ewig buite jou boedel is. Dit is dus ’n uiters aantreklike manier om boedelgroei te vries. Die totale waarde sal wel nie onmiddellik búite jou boedel val vir boedelbelasting nie, maar kan oor ’n tydperk wesenlik verminder word terwyl die waarde van die belegging toeneem.

Een van my kollegas sal binnekort ’n breedvoerige artikel hieroor plaas.

Die besware teen UA’s

Inkomste is 100% belasbaar ná aftrede

Tensy jy opgehoopte art. 10(c)-bydraes het, gaan enige inkomste wat jy uit ’n UA ontvang wel 100% belasbaar wees. Ons sou egter aanvoer dat jy nou teen ’n hoër belastingkoers belasting gaan bespaar as waarteen jy in die toekoms belasting gaan betaal.

As jy sinvolle beplanning gedoen het, sal jou totale aftredevoorsiening beslis ook nie net in UA’s wees nie. Dít sal jou met baie min beweegruimte laat en is eenvoudig dwaas.

Jy het nie toegang tot jou geld voor 55 nie

Dit is gewis so, maar dit is in baie gevalle ’n goeie ding. Weer eens glo ons nie dit is sinvolle beplanning om jou totale spaarpoging in UA’s te doen nie. Jy moet geld beskikbaar hê vir noodgevalle of alternatiewe beleggingsgeleenthede sodat jy nie nodig het om jou aftree-fonds te beroof nie.

UA’s is minderwaardige beleggings weens Regulasie 28

Akademies klink hierdie reg, want ’n 100%-blootstelling aan aandele en eiendom met geen beperking op buitelandse blootstelling nie behoort oor tyd beter te vaar as ’n gebalanseerde fonds wat ook kontant en effekte insluit.

In praktyk sien ons egter bitter min beleggers wat die pot goud aan die einde van die reënboog jaag en ’n beter netto opbrengs realiseer. As jy UA’s reg benut en derhalwe jou belastingkrediet máándeliks neem en herbelê, moet jy selfs teen ’n 31%-marginale belastingkoers bykans 6 persentasiepunte per jaar beter vaar met ’n alternatiewe belegging om die UA te klop.

Soos genoem, is ’n UA nie ’n kwas waarmee jy almal se beplanning kan verf nie en nie alle UA-produkte is gelyk geskape nie, maar jy ontneem jouself van ’n baie kragtige beplanningsvoertuig as jy nie annuïteite het en/of dit reg benut nie.

Cassie Carstens is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner van ProVérte Wealth & Risk Management. Kontak hom by info@temp.sg-build.co.za.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

.section-post-header {
background-color: #305f83;
color: #fff;
background-image: url(https://temp.sg-build.co.za/wp-content/uploads/2020/02/B1.png);
background-attachment: fixed;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
height: 400px;
vertical-align: middle;
}

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X