Dollar kontant dalk die beste in 2018, maar …

Dollar kontant dalk die beste in 2018, maar …

Laat ons nou maar eerlik met mekaar wees, meeste beleggers is bietjie vuisvoos na die afgelope 3 jaar in die finansiële markte en wanneer jy kwartaallikse state moet trotseer raak dit ‘n geweldige lang tyd om geduldig te wees.  Sien hier onder die opbrengste uit die 8 hoof groepe bateklasse oor die afgelope 24 jaar en let dan op ‘n paar verdere notas onder die tabel.

  • Plaaslik genoteerde eiendom het ‘n semi ineenstorting gedurende 2018 beleef en die indeks het met meer as 25% gedaal. Hierdie was by verre die grootste daling oor die 24 jaar se data hier bo. Twee groot spelers in hierdie sektor genaamd Resilient en Hyprop het bv. onderskeidelik 62% en 29% gedaal oor hierdie periode.
  • Buitelandse kontant ($) het ongeveer 18% opgelewer in rand terme. Hierdie syfer verander egter vinniger as ‘n SA finansminister so tydsberekening, van wanneer jy dit meet, speel ‘n groot rol.  Dit is wel belangrik om in ag te neem dat buitelandse kontant oor 24 jaar die laagste gemiddelde opbrengs van alle bateklasse opgelewer het.  Behalwe as jy dus die vermoë het om geldeenhede se bewegings relatief tot mekaar akkuraat te voorspel is hierdie na my mening nie ‘n sinvolle langtermyn toedeling in ‘n plaaslike portefeulje nie aangesien die wisselvalligheid in hierdie bateklas soortgelyk aan die van aandele is terwyl die opbrengs soortgelyk aan die van plaaslike kontant is.
  • As ons in ag neem dat 2017 nie naastenby so rooskleurig was soos die 21% uit plaaslike aandele (grootliks ‘n Naspers effek) suggereer nie, dan kan ons verstaan waarom mense nou wysigings aan hulle portefeuljes wil aanbring aangesien meeste beleggers oor ten minste die afgelope 3 jaar power opbrengste gehad het. Dit is egter nie die eerste keer of die laaste keer dat dit gebeur nie en dit sal ook nie die eerste of die laaste keer wees dat veranderings wat jy NOU aanbring oor 3 jaar van nou af met terug beskouiing waarskynlik na ‘n fout gaan lyk nie.
  • Ten spyte van die groot dalings oor die afgelope jaar is SA genoteerde Eiendom steeds gemaklik voor in terme van gemiddelde opbrengs oor 20 jaar en 15 jaar terwyl buitelandse eiendom die beste opbrengs oor 10 jaar en 5 jaar opgelewer het. Dit beteken natuurlik nie dat hierdie voorsprong oor 10 jaar van nou af nog daar gaan wees nie. Om iets te koop, NET omdat die prys baie gedaal het is nie ‘n sinvolle belegging strategie nie. Jy moet jouself vergewis van die waarde sowel as die prys.
  • SA aandele en eiendom kon oor die afgelope 5 jaar slegs 5.8% en 5.7% respektiewelik oplewer. Onthou weereens dat as jy in duur strukture was en met batebestuurders gewerk het wat nie die indekse kon uitpresteer nie was jou werklike ervaring nog heelwat slegter.  Wanneer jy so lang periode beleef waarbinne sogenaamde risiko bates kontant onderpresteer behoort jy te verwag dat die volgende 5 jaar anders gaan lyk, nie dieselfde nie.
  • Ek het dit verlede jaar ook genoem, maar dit regverdig herhaling. Die strategie om die vorige jaar se wenner te kies om in te belê vir die daaropvolgende jaar is ‘n swakker strategie as om elke keer jou geld op die verloor perd van die vorige jaar te sit.  Oor die 24 jaar hier bo sou om jaarliks op die wenperd te wed vir jou ‘n gemiddelde opbrengs van 9.82% (net effens beter as geldmark) oplewer terwyl die strategie om op die verloorperd te wed jou 10.9% per jaar (steeds wesenlik minder as ‘n koop en hou strategie) in die sak bring.  ‘n Gebalanseerde portefeulje wat eenvoudig uitgelos word sou wenselik beter as enigeen van hierdie ander 2 strategieë gevaar het.

Die versoeking om NOU aan jou beleggings pot te roer, of erger nog, die inhoud heeltemal uit te gooi en heel nuwe bestandele in te gooi, is baie groot. Ons weet uit ondervinding dat dit normaalweg tot swakker uitkomstes lei vir die belegger, maar dit wil voorkom asof dit nie saak maak hoeveel artikels daaroor geskryf word nie, mense glo dit eenvoudig nie.  Daar is altyd ‘n storie of ‘n rede oor waarom dit hierdie keer anders gaan wees.

Nou wat sê ek nou eintlik moet jy doen, hoor ek jou hardop dink en soos oom Jan vanoggend vir my in sy hersienings afspraak sê, “ ‘n mens moet darem ook nie te vaag wees nie”. Gereelde lesers van hierdie rubriek sal weet dat ek dink voorspellings is gevaarlik en het op sy beste slegs vermaaklikheidswaarde, maar vir wat dit werd is gaan ek my hand aan ‘n voorspelling waag oor die rangorde (maar nie die kwantum) van beleggingsopbrengste vir 2019. Vir konteks rangeer ek hulle volgens beste tot swakste langtermyn opbrengs, 2018 opbrengs en my geskatte 2019 opbrengs.

Slaan ag op my siening vir 2019 op eie risiko, want soos ek genoem het is voorspellings vir die brawes en die dwase.

Alle voorspoed vir die stukkie van 2019 wat oor is!

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

.section-post-header {
background-color: #305f83;
color: #fff;
background-image: url(https://temp.sg-build.co.za/wp-content/uploads/2019/02/Proverte_Feb19.jpg);
background-attachment: fixed;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
height: 400px;
vertical-align: middle;
}

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X