...

Wat is die resep vir sukses?

Wat is die resep vir sukses?

’n Jong kollega vra my die ander dag: Wat is die verskil tussen mense wat suksesvol is en dié wat nie is nie?

Hy het natuurlik verwys na finansiële sukses.

Voordat ek hierdie vraag probeer beantwoord, is dit die moeite werd om die ooglopende uit te wys – finan­siële sukses of sukses in enige ander gebied van jou lewe verteenwoordig nie noodwendig ’n suksesvolle lewe nie.

Vir wat dit werd is, hier is my siening (op grond van my eie ervaring en die leerstellings van mense wat baie sukses in hul onderskeie velde behaal het) van wat dit verg om suksesvol te wees in enigiets wat jy aanpak.

1. Selfdissipline

Sonder selfdissipline sal jy moeilik merkbare sukses behaal.

Selfdissipline is die vermoë om te doen wat gedoen moet word, al is dit nie lekker of maklik nie.

Dit is daardie 15% van jou inkomste spaar terwyl jy nogal graag ’n nuwe voertuig sou wou koop, dit is daardie opstaan in die donker en koue om te gaan draf terwyl ander mense snoesig lê en slaap, die nee sê vir kaaskoek saam met jou koffie, daardie Saterdag wat jy ingaan werk toe om agterstallige werk in te haal terwyl jou vriende almal rugby kyk.

Mense wat suksesvol is in een gebied van hul lewe (soos hul beroep) en geweldige dissipline ten opsigte daarvan handhaaf, kan wel onsuksesvol wees op ’n ander gebied (soos hul gewig) omdat hulle nie dáár selfdissipline kan toepas nie.

2. Fokus en betekenis

Hoogs suksesvolle mense het ’n bykans obsessiewe fokus op dit wat hulle doen. Daarsonder is uitsonderlike sukses moeilik haalbaar.

Kom ons wees maar eerlik met mekaar: Jy sal niks uitsonderlik bereik met ’n gemiddelde poging nie.

As jy dink jy gaan die toppunt van jou beroep bereik deur by normale werkure te hou, ’n topatleet word deur die minimum voorgeskrewe oefensessies te doen, gewig verloor sonder om konsekwent nee te sê vir ongesonde kos of welgesteld raak sonder om minder te bestee as wat jy verdien, misgis jy jou.

Om hierdie fokus te kry, moet dit waarmee jy besig is belangrik genoeg vir jou wees en betekenis hê.

Dit is hoekom baie sake-afrigters jou aanmoedig om te doen wat jou passie is of wat jou gelukkig maak. Hulle weet dat dit baie moeilik is om die tweede myl saam te loop vir ’n beroep waaroor jy nie passievol is nie.

As jou werk maar net ’n manier is om kos op die tafel te sit en jy geniet dit nie eintlik nie, wil ek my verstout om te sê jy gaan nooit beter as gemiddeld vaar daarmee nie.

Om byvoorbeeld versot te wees op gholf en selfs om ’n natuurlike talent daarin te hê, is nie eens amper genoeg om te verseker dat jy ’n lewe daaruit kan maak nie. Dit vat obsessiewe fokus en baie harde werk.

Hierdie beginsel geld vir amper enigiets waaraan ek kan dink.

Ek is bevrees hierdie is ’n lewensles wat oënskynlik agterweë gebly het by die meeste mille­nniërs se opvoeding. “Jy moet slim werk, nie hard werk nie” sal hulle vir jou sê. My antwoord daarop is gewoonlik: “Nou maar voorspoed daarmee.”

3. Verantwoordelikheid

Suksesvolle mense kla of blameer nie. Dit is die ingesteldheid van “verloorders”.

Hierdie mense aanvaar eenvoudig nie verantwoordelikheid vir enigiets nie. Hul omstandighede is altyd die gevolg van een of ander eksterne persoon of gebeurtenis.

Sommige mense gebruik die feit dat iets nadeligs met hulle gebeur het vir ewig as ’n rede waarom hulle nie hul volle potensiaal bereik nie. Ander gebruik struikelblokke as ’n motivering om harder te werk en ’n beter toekoms te verseker.

Wees versigtig wat uit jou mond kom. As jy jouself vang verskonings maak of ander mense of omstandighede die heeltyd blameer, is jy nie op ’n wenpad nie.

Aanvaar verantwoordelikheid vir jou lewe; niemand anders kan nie. In die meeste gevalle is mense se situasie nie hopeloos nie, maar hulle is self eenvoudig nie bereid om te doen wat gedoen moet word om dit beter te maak nie.

4. Doen iets

Suksesvolle mense doen dinge. Jy kan jou lewe lank wonderlike planne maak, maar om êrens te kom, moet jy die daad by die woord voeg.

Baie mense trap in die slaggat dat hulle sekerheid soek voordat hulle tot aksie oorgaan. Jy kan met enige suksesvolle persoon gesels en hulle sal vir jou sê hulle het dalk ’n droom gehad of iets gevisualiseer voordat hulle iets aangepak het, maar geeneen van hulle het presies geweet hoe hulle daar gaan uitkom nie.

Hul droom was bloot belangrik genoeg vir hulle, hulle het die vermoë gehad om hard te werk en hulle het deurgaans verantwoordelikheid aanvaar as iets skeefloop. Dan het hulle eenvoudig opgestaan en weer probeer.

As jy die eindstreep moet kan sien voordat jy ’n marathon aanpak, sal jy nooit in jou lewe ’n tree hardloop nie. Neem daardie eerste tree en sit dan eenvoudig die een voet voor die ander.

Bogenoemde is na my mening vier van die belangrikste eienskappe van suksesvolle mense. Daar is uiteraard nog heelwat eienskappe en daar is heelwat literatuur beskikbaar hieroor as jy meer wil weet.

As jy vandag nie is waar jy wil wees nie en dink dit is te laat vir jou om jou sake reg te ruk, onthou maar net dat kol. Sanders (die stigter van KFC) eers in sy laat 50’s sukses behaal het en vir die grootste deel van sy lewe as ’n mislukking beskou is.

Andró Griessel is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner en besturende direkteur van ProVérte Wealth & Risk Management. Volg hom op Twitter by @Andro720911. Hy skryf gereeld vir Sake.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

Andró Griessel

.section-post-header {
background-color: #305f83;
color: #fff;
background-image: url(https://temp.sg-build.co.za/wp-content/uploads/2017/08/proverte_3067.jpg);
background-attachment: fixed;
background-position: center;
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
height: 400px;
vertical-align: middle;
}

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.